Spelregels

1) Slechts één account per speler

Iedere speler mag slechts één account per spelwereld hebben. Ieder account mag maar één gebruiker hebben en er mag niet op worden ingelogd of gespeeld door een andere speler.

Het delen van je wachtwoord met iemand anders is verboden.

Het weten van, opslaan van of vragen naar het wachtwoord van het account van een andere speler is verboden.

Wanneer een andere speler jou zijn/haar wachtwoord stuurt, moet je deze speler melden bij het Support team.

Voorbeelden:
- Het is verboden om voor welke reden dan ook meerdere accounts op dezelfde spelwereld aan te maken.
- Het is toegestaan om hetzelfde account te gebruiken om op meerdere spelwerelden te spelen.
- Het is toegestaan om meerdere accounts te gebruiken om Forge of Empires te spelen, maar nooit op dezelfde spelwereld.
- Je mag niet inloggen op (of toegang hebben tot) een account dat niet aan jou toebehoort, op welke spelwereld dan ook.
- Het is verboden om voor een andere speler te spelen als hij/zij tijdelijk weg is, of voor welke andere reden dan ook.
- Het is verboden om toegang te forceren tot een account of te proberen de login gegevens van een andere speler los te krijgen.
- Het is verboden een andere speler te vragen naar zijn/haar login gegevens.

2) Het delen van een apparaat en/of internetverbinding

Het is toegestaan dat twee of meerdere spelers dezelfde computer en/of internetverbinding gebruiken, mits iedere speler enkel en alleen de acties op zijn/haar eigen account doet.

Voorbeelden:
- Het is toegestaan dat jij en je broertje beiden een eigen account hebben op Forge of Empires, zolang jullie maar enkel en alleen toegang hebben tot je eigen account.
- Het is toegestaan om op je werk of school in te loggen, zolang je er maar voor zorgt dat alleen jijzelf toegang hebt tot jouw account.

3) Communicatie

InnoGames accepteert geen uitlatingen die het Forge of Empires Team beoordeelt als illegaal, beledigend, aanstootgevend, bedreigend, grof, agressief, seksueel getint, pornografisch (inclusief, maar niet gelimiteerd tot tekeningen en animaties), politiek extreem, religieus fanatiek, gevaarlijk voor minderjarigen, racistisch, toespelend op het gebruik van illegale drugs of alcohol, het promoten van verboden middelen of op welke andere manier dan ook ongepast. Het posten van links naar dergelijke inhoud is ook niet toegestaan. Het spammen van andere spelers met in-game berichten of chatberichten is grof en zal niet worden getolereerd. Het is tegen de regels om je voor te doen als iemand van InnoGames of het Forge of Empires team of te suggereren contact met één van hen te hebben, om eender welk gedrag te forceren.

Voorbeelden:
- Het is verboden om ongepaste namen te gebruiken.
- Het is verboden reclame te maken voor spellen van concurrenten, ongepaste inhoud of links daarnaar te plaatsen, links te plaatsen naar websites om geld te verdienen of links te plaatsen naar spellen van concurrenten.
- Het is toegestaan om te refereren aan een andere speler als “noob” of zijn/haar spelwijze te bekritiseren, mits gepaste taal wordt gebruikt.
- Bedreigingen zijn enkel toegestaan wanneer ze betrekking hebben tot het spel zelf en niet tot het echte leven. Het is bijvoorbeeld toegestaan om te zeggen dat je iemand aanvalt met je eenheden als hij/zij je geen Forge Punten geeft, maar het is niet toegestaan te zeggen dat je iemand zult inschakelen om die persoon in elkaar te slaan als hij/zij je geen Forge Punten geeft.
- Berichten typen in enkel hoofdletters of het herhaaldelijk blijven spammen van hetzelfde bericht in de chatbox is niet toegestaan, daar het getuigt van slechte chat etiquette.
- We vragen spelers om geen accountnamen te gebruiken die e-mailadressen, volledige namen of telefoonnummers bevatten, uit het oogpunt van veiligheid voor de speler en zijn/haar persoonlijke gegevens.
- Het aanmoedigen van andere spelers om regels te overtreden is verboden.

4) Taal

Deze versie van Forge of Empires is Nederlandstalig. Het gebruik van andere talen in het spel is verboden. Dit betekent dat alle communicatie en uitlatingen in het Nederlands moeten zijn. Een korte uitdrukking of algemeen bekend gezegde in een andere taal is toegestaan, mits direct daaraan voorafgaand of opvolgend een vertaling naar het Nederlands wordt geplaatst. Het is niet noodzakelijk om correcte namen te vertalen.

Supportaanvragen dienen ook in begrijpelijk Nederlands te worden gestuurd, anders loop je het risico geen antwoord te ontvangen.

5) Overdragen van accounts en Diamanten

Het is niet toegestaan accounts te bespelen voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om accounts te verkopen, kopen, verhandelen of aan te bieden in ruil voor Diamanten of enig ander voordeel.

Het is niet toegestaan om in-game items (zoals goederen, Forge Punten etc.) uit te wisselen in ruil voor Diamanten of voordelen buiten het spel (zoals geld, vouchers etc.).

Een account kan gratis worden overgedragen aan iemand anders, mits er van tevoren een schriftelijke toestemming is verstrekt door het Support team.

Diamanten mogen alleen worden gebruikt door het account dat ze heeft gekocht. Het overdragen van Diamanten aan een ander account is niet mogelijk.

6) Bots en scripts

Het is ten strengste verboden om bots of scripts te gebruiken.

Voorbeelden:
- Het is strikt verboden om bots of scripts te gebruiken die automatisch je grondstoffen ophalen.
- Het is niet toegestaan om click-bots of scripts te gebruiken die je handmatige clicks reduceren.
- Je mag geen programma’s gebruiken die premium onderdelen nabootsen of een onterecht voordeel bieden.

7) Bugs

Iedere speler moet serieuze fouten direct melden aan het Support team. Het is een speler niet toegestaan bewust misbruik te maken van bugs.

Wanneer je merkt dat een speler misbruik maakt van een bug in het spel dan moet je deze persoon melden.
Wanneer je een spelfout of typefout opmerkt, ben je niet verplicht dat te melden maar we willen dit wel aanraden om het spel te verbeteren.

8) Pushing

Het beheren van een push account of het bewust profiteren hiervan is verboden. Een push account is een account dat voornamelijk wordt gebruikt om een ander account te helpen terwijl het de andere spelelementen negeert. Dit betekent dat het niet toegestaan is een account te gebruiken met enkel het doel om een ander account te helpen groeien, of om bewust voordelen of wat voor ondersteuning dan ook te ontvangen van een dergelijk account.

9) Diversen

Behandel andere leden van de Forge of Empires Community alsjeblieft met respect. Het volgen van de regels helpt om een prettige en eerlijke omgeving te creëren voor iedereen.

Het Community Management van de Nederlandstalige versie van Forge of Empires is de uiteindelijke beoordelaar wanneer het gaat om geschillen omtrent de regels. Hun interpretatie van de regels is beslissend.

Het Forge of Empires team heeft het recht om iemand uit het spel te plaatsen. Tegen blokkeringen kan in verweer worden gegaan middels het Support systeem.

Houd er rekening mee dat in-game items van een account kunnen worden verwijderd als sanctie en dat Diamanten niet worden terugbetaald aan spelers die geband worden voor het overtreden van onze regels.

Als je het vermoeden hebt dat iemand de regels overtreedt, kun je contact opnemen met het Support team.

Het bewust profiteren van een andere speler die de regels overtreedt, is verboden. Als je het vermoeden hebt dat je voordeel hebt verkregen uit een regelovertreding, dan moet je dit melden.

Je dient te allen tijde respectvol om te gaan met het Support team en het is verboden het Support systeem te misbruiken.

Deze regels kunnen worden afgestemd op verschillende situaties in het belang van het garanderen van eerlijkheid binnen het spel.

10) Verwijdering van accounts

Spelaccounts kunnen worden verwijderd na 30 dagen van inactiviteit. Houd er alsjeblieft rekening mee dat achtergebleven Diamanten op het master account blijven en niet verwijderd zullen worden, tenzij er om een complete verwijdering van het account wordt verzocht.


Laatste wijziging: 01/09/2015

Selectie van wereld

Welkom terug, .

In deze werelden heb je al gespeeld:
  Speel in een wereld die je nog niet hebt ontdekt

   Ben je niet?

   Afmelden

   blaaah